Ga door naar hoofdinhoud

Model A1051 / 4 of 6 GB harde schijf

89 Vragen Bekijk alle

backlight won't go on

backlight will not turn on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi

Can you examine the board and make sure there are no components that got knocked

Off

Thanks:)

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

scott clark zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 19