Ga door naar hoofdinhoud

Released on September 19, 2014, this 5.5" screen iPhone is the larger version of the iPhone 6.

1498 Vragen Bekijk alle

No display after screen change, possible screwhole damage

I just did a screen change earlier and I accidentally broke the screwhole under the cable bracket. Then my phone cannot show anything except backlight. Is that caused by a screwhole damage? What can I do for it?

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

show us which one you broke. Can you attach a picture of that place?

door

@tojaert I added, thanks!

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Try to do a hard reset and leave the screw out. Long screw damage is mostly when you put the wrong screw in the screwhole at the bottom right.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mr_Brando n zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 25