Ga door naar hoofdinhoud

Released June 2012 / Core i7 processor with Turbo Boost / Up to 1 GB GDDR5 Video RAM

583 Vragen Bekijk alle

My laptop is not starting.

Hello team,

My laptop is not starting., the fan starts and stop continouisly..help please.

What can be the problem?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Please see my response to the question here:

MacBook not booting after update; fan spins, board heats up, no chime

Good Luck!

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

Hello Bro Thanks for your response!!!

But i tried everything and nothing worked.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

ANGE NKAPTSCHOUANG zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 29