The knee up and down Botton doesn't work.

When you put it in a chair position, the legs part of the bed doesn’t bend all the way down.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

2 opmerkingen:

Hi,

What is the model number of the bed, e.g. P1900, P1830A etc?

door

My bed is a P1900

door

Voeg een opmerking toe