My MP3 won't turn on because it won't charge

my MP3 won't turn on because it won't charge

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

Hi,

Please verify the make and model number of the mp3 player?

door

Voeg een opmerking toe