Ga door naar hoofdinhoud

Repair information and guides for the fifth generation of iPhone. Model: A1387

2180 Vragen Bekijk alle

Stripped screw on iPhone 4s

Hi all,

My iPhone 4s pentalobe screw is stripped and I don’t know how to remove it.

Thanks, Muhammad

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I have crazy glued the screw driver to the screw. let it dry good and remove screw. cleans up pretty easy.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ayaan Jamil zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 24