imy printer doesn't register that I have paper in it

My printer,MG6620 doesn’t register that I have paper in when I do

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe