Ga door naar hoofdinhoud

Model A1046 or A1095 / 1280x854 screen resolution

118 Vragen Bekijk alle

PowerBook G4 - how to replace the internal battery

How to replace to internal battery?

Problem: each time I unplug the computer the clock goes back to 1970.

Thanks

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

here is the repair guide to replace the PRAM battery in the PB G4

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Xavier zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 8,735