Ga door naar hoofdinhoud

The W123 chassis covers 240D's, 300D's, 300TD's, 280E's, and several other models of Mercedes coupes, sedans and wagons from model years 1977 to 1985.

116 Vragen Bekijk alle

What's approved way to change flat tire w123?

What is proper way to jack 300td and change a flat tire?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi,

Here’s an image taken from the 1984 Mercedes Benz 300TD owner manual that shows how to change a wheel.

Block Image

(click on image to enlarge)

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Brian Young zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 70