Ga door naar hoofdinhoud

How do I know what GB player I have? My power is drained

how can I tell which one I have , does the SN tell me? thanks

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

@smo202020 yes you can identify your Zune by the serial number. It’s either a 30GB or a 80GB.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

stan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 114