Why is my GTA five acting up

It’s repeating the first two missions

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe