Ga door naar hoofdinhoud

The Toyota Tundra is a pickup truck manufactured in the United States by Toyota.

18 Vragen Bekijk alle

Dome light and dash display comes on and off with key out and doors sh

Some lights and dash display goes on and off with key out and doors closed and locked. Dash shows all doors closed. 2019 tundra platinum

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Sounds like a door open/close sensor or it’s wire is failing

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Allen Bennett zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 36