Ga door naar hoofdinhoud

I can't remember my pasword. for my iBook g4

how can i retrieve the password fro a device i haven’t used in years

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Try this:

  1. Power on or restart your iBook G4.
  2. At the chime, hold Command+S until you see a command prompt.
  3. At the prompt, type sh /etc/rc and press enter
  4. Type passwd [username], replacing [username] with your username on the iBook.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Janet King zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 6