Ga door naar hoofdinhoud

The Range Rover Sport was prefigured by the Range Stormer concept car, introduced at the 2004 North American International Auto Show.

11 Vragen Bekijk alle

How I open my car if the car battery is empty and I don't have the key

How I open my car if the car battery is empty and I don't have the key inside the smart key ??

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Contact your dealer and give them the VIN number and proof of ownership and they can make a key for you.

That VIN number is on your title.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

gherasim_sebastian  you don’t. You will need a locksmith to get you into your vehicle or have it towed to a dealer to get it opened.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

gherasim_sebastian zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 133