Ga door naar hoofdinhoud

Alles wat je nodig hebt om je iPhone zelf te repareren! iFixit biedt gratis reparatiehandleidingen en demontage-informatie voor elke telefoon, alsook de beste vervangende onderdelen en handigste tools.

34745 Vragen Bekijk alle

How can I update to latest software...

Can you give me a link to update software for my 32 GB iPhone as I have only the old software that was installed when the iPhone came out. Thanks

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

If you plug your iPhone into your computer, iTunes should tell you that there is a new version of the software available. All you have to do is click "Download and install" (or something along those lines), and iTunes will take care of the rest.

Be advised that if you have jailbroken, it will erase anything you have added through Cydia/Rock/Icy.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

i was retired did and wrote an os

if your company update his laptop with me?

is it good for me?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mark zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 994