Home button too sensitive

Got an 8 with a too sensitive home button, replace turtle but still its the same… any ideas why?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe