My ps3 is giving me error code 80010510

It doesnt work since it doesn't work the games I downloaded gives me a black screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe