Why my PSP Go home button doesn't work and doesn't output audio

My psp go doesn't output audio and home button doesn't work, any idea what it is?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe