Hardware boot error?

my sega dreamcast keeps on rebooting and gets more frequent.What do I do?!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe