Can the brew pressure be adjusted on a starbucks Estro Profi?

I have a Starbucks Estro Profi and wonder if I can adjust brew pressure.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe