My Kindle won't restart. I have tried holding the power button down

My Kindle has frozen. I have tried holding the power button down to no avail

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe