Display need to be replaced because partially broken, is it possible?

The h1n is working because display is partially working but not fully readable.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe