Ga door naar hoofdinhoud

The Kenmore 110 Series is an easy to use home Washing machine created by Kenmore.

496 Vragen Bekijk alle

How old is my Kenmore 110 model 82682110?

How old is my Kenmore 110 series Model 82682110

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
2 opmerkingen

HOW OLD IS THIS UNIT? SERIAL #mu1909971


door

@Tonia W Schipper

What is the full model number of the washer?

To find out its age both serial number and the full model number are required

door

Voeg een opmerking toe

3 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

To determine the age of your appliance, use your serial number (not model number) to find date of manufacture. Kenmore serial numbers begin with two letters followed by six numbers. The 2 letters at the beginning of the serial number tell you the month and year it was made.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3

3 opmerkingen:

My machine is so old that it only has 1 letter before the numbers in the serial number. It reads C73422168

door

Same! The link below was super helpful! Thanks @Jayeff!

door

what is the year f?

door

Voeg een opmerking toe

Hi @jaje33

Here's a link that may help you to find out.

You need to insert the full model number of the washer as well for it to possibly work.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

You can try this site as well, it worked great for my appliances

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Suzannd Thomas zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 20

Afgelopen 7 dagen: 86

Afgelopen 30 dagen: 464

Altijd: 49,681