Ga door naar hoofdinhoud

The Intellivision is a video game console released by Mattel in 1979.

13 Vragen Bekijk alle

How do I clean the cartridge port in my Intellivision 2?

I need to clean my cartridge port due to the oxidization because my intellivision 2 does not read cartridges.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hello Pug,

https://youtu.be/Glbs1UPN1GU

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

2 opmerkingen:

Thanks for the video!

door

You're welcome :) Hope that it's useful and wish you all the best in the cleaning operation ;)

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Pug zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 76