Ga door naar hoofdinhoud

There is a problem with your iPhone!

when i try to active my iphone 12 pro,this msg showed everytime.—-

There is a problem with your iphone.

This iPhone can't be activated for service.Please contact your service provider or AppleCare.

Any solution for this problem??

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

That phone should still be under warranty I would bring it to apple and have them deal with it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mr Aziz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 16