Ga door naar hoofdinhoud

A zipper found on clothing and gear to keep everything zipped up!

18 Vragen Bekijk alle

Where can I get a coil zipper for a DIY repair (for nano puff jacket)?

Is it possible to receive a zipper for a DIY repair? My nano puff jacket is missing the zipper. Thanks!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

search for “coil zipper”

the trick is finding one the correct length.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Vera Chang zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 76