Ga door naar hoofdinhoud

The original Xbox is Microsoft's first widely popular video gaming system. It has an easily identifiable black case with 'XBOX' emblazoned on the top and front. Repair is easy with common tools.

143 Vragen Bekijk alle

Xbox controller port not working unless and until I pull it down

need help to fixit probably the port has gone. can someone tell me how to replace the port

Update (06/25/2021)

original xbox controller and the upper usb port is gone, i play wired and the controller wont turn on unless i pull the wire down and bend the port

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

What is the model of your Xbox?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hello, you need to resolder the port, if you used a soldering iron before then this is an easy task.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Siddhanth zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 22