When I turn on my ps4 it says it can't access system storage

when I turn it on it says it can't access system storage

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe