Ga door naar hoofdinhoud

Reparatiehandleidingen voor fototoestellen van de nu stopgezette Minolta reeks.

104 Vragen Bekijk alle

The advance film lever on my Minolta SRT MC-II is stuck

I took off the bottom cover and it looks like the spring isn’t being pulled across and set off.

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Your system is based on the SRT-101 give this a read Minolta SRT-101 Service Manual

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

I'll take a look at it, thank you!

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Elias Magdaleno zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 668