Ga door naar hoofdinhoud

I can’t hear sound on WhatsApp video call

Hi,

I have been facing this problem with new iPhone 12 Pro Max. While on a video call if another call comes and I disconnect it.. my current video call sound goes for a toss.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hello madam: I problem is in the settings and I can help you with that

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

helo Iti,

reinstall your app.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Iti Mishra zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 136