Ga door naar hoofdinhoud

Samsung's flagship phone, the Galaxy S8. Released in April 2017.

278 Vragen Bekijk alle

How to remove back of samsung s8 with noosy tool

Remove back to replace sim card

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

If you’re replacing the SIM card you just need a sim ejector tool or an unfolded paper clip will do just fine. The SIM tray is located at the top of the S8. https://www.verizon.com/support/knowledg....

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Rebecca Hidalgo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 6