unable to view photos to email.. screen is white. won't load photos.

unable to select photos to email from camera screen is white. photos will not load to select.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe