Turns off on it's own and now doesn't turn on

Power turns off and now doesn't even turn on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe