Ga door naar hoofdinhoud

Released in 1989 by apple computer, discontinued in 1991

23 Vragen Bekijk alle

Mac doesn’t reach Home Screen, just a flashing question mark disc

Just bought a SE powered up nicely a few times. Then quickly stopped working - just a flashing question mark disc when powered up now, What do I do?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi James!

Your mac is not seeing the operating system. This can be a failed hard drive or a bad operating system installation.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jamesgoodhead zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 19