Why are there red lines around my pictures?

Afbeeldingsinhoud bekijken:

Block Image

Block Image

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe