Ga door naar hoofdinhoud

Released September 2016. Identified by Model No. SM-G610

168 Vragen Bekijk alle

Headphone jack problem with my mobile phone

When I insert my hand free jack , then it is not inserted in phone completely.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

It sounds like there is something in the headphone jack, try looking inside it and clean it out. There could be some dirt/pocket lint building up in there. That could be causing the headphone jack to not fully insert.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Zuber Firoz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 110