Why do both of my shift keys suddenly stop working.

Why do both of my shift keys suddenly stop working when nothing on laptop has been changed.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe