Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Repair and disassembly information for the first-generation Apple Watch SE, announced September 18th, 2020.

1 Vragen Bekijk alle

What capacity battery of Apple Watch SE has?

Hi there. I’m trying to choose between Apple Watch 5, SE and 6 and want to know the actual capacity of those batteries. Unfortunately I was not able to find information about SE. 5- 296, 6 - 303 mAh. What about SE?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hello BaAvm P,

I see your question. The Apple Watch SE has a 296 MaH battery which will last around 18 hours.

The Apple Watch Series 6 has similar battery life. I would say the SE if you do not need all the features but if you need the Series 6 functions then get that.

Happy Fixing!

-Javen Rahemtulla

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Вадим Р. zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 58