Ga door naar hoofdinhoud

First generation, based on the Ford C1 global platform.

35 Vragen Bekijk alle

windshield washer reservoir is leaking

I have a 2007 Mazda 3 and the windshield washer reservoir has been damaged by hitting a curb. What is the easiest way to replace it? The bumper appears to be undamaged.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Nothing easy about it....:-(

WASHER TANK REMOVAL/INSTALLATION

1. Disconnect the negative battery cable.

2. Remove the front bumper. (See09-10-8 FRONT BUMPER REMOVAL/INSTALLATION.)

3. Disconnect the windshield washer motor connector and windshield washer hose.

4. Disconnect the rear washer motor connector and rear washer hose.

5. Disconnect the washer fluid-level sensor connector. (Vehicles with the washer fluid-level sensor)

6. Remove the bolts and nut, then remove the washer tank.

7, Install in the reverse order of removal.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

bobbieblackmon zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 3,601