Ga door naar hoofdinhoud

My Philip smart tv when it’s get hot it’ll turn off and on and went bl

My Philip tv when it’s get hot it’ll turned off and on. And went black

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hi! This is because it try to protect itself from burning, verify the are it free pf something that cause overheating such as heaters, heater windows too close, clothes over the TV, or other things that cause overheating, relocate to a cooler place or room if possible to see if this works.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jody082410 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 40