Ga door naar hoofdinhoud

Apple's fifth-generation smartwatch, with optional cellular connectivity, released September 20, 2019.

49 Vragen Bekijk alle

What's on the speaker? I pulled it out, and it came out like this.

Block Image

what is it?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

That was the waterproofing gasket ;-{

Why did you remove the speaker?

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

4 opmerkingen:

There was something sticking out on the speaker, so I took it out to remove it because I knew it was a foreign substance.

door

So someone else was inside then and didn't properly seal the speaker then?

door

There is a warranty period left, so I went to the official center to get it repaired. He's not sure if it's going to be repaired for free.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jeongisu1220 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 75