Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The PlayStation 3 Slim is the second version of the PS3 video game console produced by Sony Computer Entertainment. It was released September 1, 2009.

417 Vragen Bekijk alle

My PS3 with error code 8002F271 during the installing operation

I have installed the official firmware from Sony website but it has still an error occurred.What is the solution?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Error with installing Firmware update. "An error occurred during the format operation."

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

bryanang1004 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 18

Altijd: 41