Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

open M1 MacBook Air

Hi ! I want to open my M1 MacBook Air but just the aluminium back nothing else just to see how it looks and i dont know what screwdriver i need for that so please help me ! Thank you !

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

This question was migrated from https://meta.ifixit.com/Answers.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Best bet would be a P6 driver. But here’s what the iFixit team found:

https://www.ifixit.com/News/46884/m1-mac...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Léo Beaudoin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 24

Altijd: 68