Ga door naar hoofdinhoud

The BlackBerry 7100g was released in early 2005 and identified by model number RAQ42GW.

1 Vragen Bekijk alle

Does this phone take a memory card?

I can not seem to locate the memory card place for this phone. Does this phone take memory cards?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
3 opmerkingen

lol thanks well is there anyway that i can add pictures from my laptop onto here?

door

Here is some free software you could try http://www.bbhub.com/2005/06/16/heres-an...

door

Memory is RAM, not storage. You want storage.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The 7100 does not have a microSD memory card slot. Sorry no additional memory there:-)

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jaquelaquania Murphy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 490