The Graphics aren't working

The TV volume and Source overlays aren’t working. Before I was able to unplug it and plug it back in, but now it’s not working.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe