Ga door naar hoofdinhoud

Een gameconsole voor de televisie, geproduceerd door Sony Computer Entertainment, ook bekend als de PS4. Voor het eerst aangekondigd op 20 februari 2013 en gelanceerd op 15 november, 2013.

1513 Vragen Bekijk alle

anyone know the rating of this capacitor?

hello, im trying to fix my ps4. i ripped off the 4 pin psu header but the cap is missing but i cant find out what rating the cap is to replace it :(

thanks for any help!

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hello, check this thread and I hope you’ll find a solution ^^

Capacitor Value on Motherboard next to Power Supply Plug

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Harry Stubbs zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 29