Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Repair and disassembly information for the second-generation iPhone SE, announced and released in April of 2020.

45 Vragen Bekijk alle

Display not working after back camera replaced

Replaced my camera in an iPhone SE 2020, the display will not work now. Please help.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Well does it work again if you remove the camera ? If so it means that the camera might be faulty or that there ‘ve eventually been some damage to the motherboard during repair…

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

Commentaar:

Removed the camera still doesn’t work. Will power up. Display won’t turn on.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ccca zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 23