Ga door naar hoofdinhoud

The Jeep Patriot is a compact crossover SUV made by Jeep.

6 Vragen Bekijk alle

2015 Patriot turns over but wont start

2015 Patriot turns over but won't start….. Keeps cranking even after I let go of the key…

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

I hope you found a resolution by now.

That feature is called tip start. you just have to flip your key up and let go. You don't have to hold it at start like older cars.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

marvin_toon2000 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 20

Altijd: 181