Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

High performance tablet computer released by Apple on November 11, 2015. Model A1584.

111 Vragen Bekijk alle

My iPad Pro is not charging, I believe it is the port

My IPad Pro 12.9” lightening charging port is not working. The port is very loose and sloppy. Any ideas?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

hello Winston,

just one: change it if in doubt. Cost circa 4 $ + soldering. If you can do it yourself cost of work is 0$ If not, cost of work is circa 150$ + 75-100$ for screen de-assy insurance (quite fashionable fee recently in the US). Not a cheap thing.

  • regards,

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Winston Blick zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 25