Why wont my iPhone 7S charge properly or not hold a charge?

Why wont my iPhone 7S charge properly or not hold a charge?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe